εγκαίνια (2024) του βιβλιοπωλείου της εφημερίδας δρόμου Άπατρις