Παρουσίαση των διεθνών νέων του νέου φύλλου

Την τετάρτη 04 δεκεμβρίου, στις οκτώ και μισή στην κατάληψη δερβενίων 56 θα συζητήσουμε τα διεθνή νέα που καταπιάνεται το φύλλο 43.

Ειδικότερα θα συζητήσουμε το ζήτημα των εξεγέρσεων που συντελούνται σε διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη με τα ειδικά τους χαρακτηρηστικά και πως αυτές μας αφορούν!

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και κουβέντας θα υπάρχει διάθεση έντυπου υλικού από τη βιβλιοθήκη της κατάληψης και όποιον/α το επιθυμεί.

Η αφίσα της εκδήλωσης σε pdf.