[Χανία] Το βιβλιοπωλείο επιστρέφει και κρατάει το καφενείο στο κοινωνικό στέκι-στέκι μεταναστών.