Ιδρυτικό κείμενο ταμείου αλληλεγγύης διωκόμενων αγωνιστών Κέρκυρας

Το Ταμείο Αλληλεγγύης Διωκόμενων Αγωνιστών Κέρκυρας αποτελείται από άτομα που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό και ταξικό αγώνα, είτε μέσα από τις συλλογικότητές τους, είτε ατομικά.

Αντιλαμβανόμαστε συνειδητά το Ταμείο ως μια υποδομή του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού / αναρχικού πολιτικού χώρου, που φιλοδοξεί να αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς του τοπικού κινήματος, και σημαντικό τμήμα του πολιτικού και κοινωνικού αγώνα στην Κέρκυρα. Αιτία για την ίδρυσή του ήταν η διαπίστωση ότι υπάρχει σταθερή ανάγκη κάλυψης δικαστικών εξόδων ατόμων του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος, ανάγκη που μετά από τόσα χρόνια συλλήψεων και διώξεων στο νησί κρίνουμε πλέον ως διαχρονική. Ανάγκη που μέχρι σήμερα καλυπτόταν κάθε φορά αποσπασματικά, συνήθως με πρωτοβουλία και προσπάθειες των στενότερων συντρόφων, φίλων και γνωστών του εκάστοτε διωκόμενου, και σχεδόν πάντα υπό την πίεση χρόνου που μια ποινική δίωξη συνεπάγεται. Κρίναμε ότι υπάρχει ανάγκη αυτή η πρακτική να σταματήσει, η στήριξη των διωκόμενων να αποκτήσει πιο μεθοδικό χαρακτήρα, και η συγκέντρωση των χρημάτων να γίνεται πιο οργανωμένα, χωρίς προχειρότητες, και πάνω απ’ όλα προκαταβολικά και όχι εκ των υστέρων. Κεντρική ιδέα πίσω από την κινηματική αυτή δομή είναι η αρχή που λέει ότι η αλληλεγγύη στους διωκόμενους πρέπει να είναι όχι μόνο πολιτική και ηθική, αλλά και υλική.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης στους διωκόμενους αγωνιστές της Κέρκυρας έχει ως αποστολή να στηρίξει και χρηματικά σε περίπτωση ποινικής δίωξης:

α) Μέλη του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος που διώκονται για την πολιτική τους ταυτότητα ή δράση στα πλαίσια του ταξικού πολιτικού και κοινωνικού αγώνα.

β) Άτομα που χωρίς απαραίτητα να είναι ενεργά μέλη του ανταγωνιστικού κινήματος στην Κέρκυρα, διώκονται με αιτία ή αφορμή πολιτικούς ή κοινωνικούς αγώνες που έλαβαν χώρα και στους οποίους συμμετείχαν ή κατηγορούνται ότι συμμετείχαν, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί διέπονται από πολιτικές αντιλήψεις υπέρ του ταξικού αγώνα, της κοινωνικής απελευθέρωσης, της χειραφέτησης, της ισότητας, της ελευθερίας, του αγώνα των από τα κάτω για τη ζωή τους.

γ) Διωκόμενους από άλλα μέρη της χώρας, σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη.

Πιστεύουμε ότι η ζωή δεν χωράει σε στεγανά, και ότι οι ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες δεν μπορούν εκ των προτέρων να προβλεφθούν και να χωρέσουν σε ένα κείμενο. Για τον λόγο αυτό, η απόφαση για τη στήριξη κάποιου διωκόμενου θα λαμβάνεται συγκεκριμένα κάθε φορά για τον κάθε διωκόμενο, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικές υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες.

Το Ταμείο θα αποφασίζει σε συνέλευση, οριζόντια, αδιαμεσολάβητα, αντιιεραρχικά και ισότιμα:

– Σε τακτικές μηνιαίες συνελεύσεις, για την οργάνωση δράσεων ενίσχυσης του Ταμείου.

– Σε έκτακτες συνελεύσεις, μετά από σχετικό κάλεσμα, όταν εμφανιστεί ανάγκη στήριξης διωκόμενου.

Ταμείο Αλληλεγγύης Διωκόμενων Αγωνιστών Κέρκυρας