Μια κίνηση για την αυτοδιάθεση στη διατροφή (αυτοπαρουσιαστικό κείμενο Solanum)

Είμαστε μια ομάδα η οποία επιθυμεί να χτίσει δίκτυα αλληλεγγύης για την αυτάρκεια και την αυτονομία στην τροφή σε πολλαπλά επίπεδα.

Ξεκινήσαμε την δράση μας την περίοδο της καραντίνας (άνοιξη 2020) όπου ξεπήδησαν πολλά εγχειρήματα αλληλοβοήθειας σε διάφορες περιοχές της χώρας (και όχι μόνο). Ήρθαμε σε επαφή με κάποιους παραγωγούς επιθυμώντας να ενισχύσουμε τα δίκτυα που δημιουργήθηκαν στην Αθήνα με αγροτικά προϊόντα που θα πετιόντουσαν. Ενδεικτικά, ένας παραγωγός προθυμοποιήθηκε να μας στείλει 400 κιλά ντομάτας χωρίς αντίτιμο. Από την μεριά μας καλύψαμε το μεταφορικό κόστος για τα προϊόντα και βοηθήσαμε να διανεμηθούν σε κοινωνικές κουζίνες και μοιράσματα. Επιθυμούμε τη συνέχιση και την εξάπλωση τέτοιων δράσεων, καθώς η ανάγκη που προέκυψε μέσα στην καραντίνα, ούτε πρωτόγνωρη ήταν, ούτε θα σταματήσει να υπάρχει.

Επικεντρωνόμαστε στην τροφή ως βασική ανάγκη και ως βασική σχέση που θέλουμε να ανακτήσουμε.

Στις διαδικασίες που έχουμε ξεκινήσει να εμπλεκόμαστε, βλέπουμε να πραγματοποιείται μία κίνηση προς την απαλλοτρίωση της τροφής. Από το να βρεθούν παραγωγοί, να πραγματοποιηθεί η μεταφορά, να υπολογιστούν εύλογοι χρόνοι σε χώρους αποθήκευσης και να οργανωθεί η κουζίνα ή το μοίρασμα πριν τα προϊόντα χαλάσουν, μέχρι το να φάμε και εμείς τα ίδια από αυτά τα προϊόντα, όχι μόνο καλύπτονται ανάγκες, αλλά δημιουργούνται και πιο άμεσες σχέσεις σε ένα αντιεμπορευματικό πλαίσιο.

Ακριβώς επειδή η τροφή είναι βασική ανάγκη για την ζωή, η εμπορευματοποίησή της ενέχει μια θεμελιώδη αλλοτρίωση, από την παραγωγή και σε όλη της την κυκλοφορία μέχρι την κατανάλωση.
Θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά και να σπάσουμε την σχέση με την τροφή-ως-εμπόρευμα. Ταυτόχρονα και μέσα από την επανοικειοποίηση της τροφής, στοχεύουμε να αναζωπυρώσουμε και να επανοηματοδοτήσουμε τον δεσμό πόλης-επαρχίας, και να υπονομεύσουμε τον πολιτικο-γεωγραφικό τους διαχωρισμό.

Επιδιώκουμε την επικοινωνία με παραγωγούς που είναι διατεθιμένοι να μας στείλουν τρόφιμα, χωρίς να αποβλέπουν σε προσωπικό όφελος με την μορφή αντιτίμου ή διαφήμισης, απλά επειδή θέλουν να βοηθήσουν, ή δεν προτιμούν να πετάξουν τα προϊόντα τους. Παράλληλα επιδιώκουμε την δικτύωση και τον συντονισμό εγχειρημάτων που δραστηριοποιούνται γύρω από την τροφή, είτε αυτά καλλιεργούν, μεταποιούν, μαγειρεύουν, οργανώνουν κουζίνες ή μοιράσματα.

Solanum
email: solanumproject@riseup.net