το Βιβλιοπωλείο της εφημερίδας δρόμου Άπατρις βγαίνει στην πλατεία πισώδειου