Χτίζοντας τη δική μας ανατρεπτική και δίκαιη οικονομία

Αυτό το καλοκαίρι το FairCoop ( https://fair.coop/) διοργάνωσε την πρώτη του καλοκαιρινή συνάντηση στο νησί της Κρήτης από τις 15 Ιουλίου έως και τις 15 Αυγούστου. Η συνάντηση έγινε πραγματικότητα χάρη στην παροχή κινήτρων, στη δέσμευση και στο έργο ορισμένων τοπικών ομάδων που μαζί με μέλη της CIC (Catalan Integral Cooperative) είχαν συναντηθεί στο Ηράκλειο τον Απρίλιο σε ένα διήμερο δρώμενο με τίτλο “Αναπτύσσοντας Συνεργατικές δομές για τα κοινά”.

Τι είναι ο FairCoop;

Είναι ένας ανοιχτός παγκόσμιος συνεταιρισμός, αυτοοργανωμένος μέσα από το Διαδίκτυο, ο οποίος παραμένει εκτός κρατικού-εθνικού ελέγχου. Ο στόχος του είναι να συμβάλει στη μετάβαση σε έναν καινούριο κόσμο, να μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές αδικίες ανάμεσα στους ανθρώπους, και την ίδια στιγμή, σταδιακά, να συνεισφέρει στον νέο παραγόμενο οικονομικό πλούτο που θα είναι προσβάσιμος σε όλη την ανθρωπότητα σαν κοινό αγαθό. Ο FairCoop υποστηρίζει ότι η μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο νομισματικό σύστημα είναι το στοιχείο κλειδί. Γι’ αυτόν το λόγο, προτάθηκε το FairCoin ως το κρυπτονόμισμα πάνω στο οποίο βασίζει τις δράσεις αναδιανομής των πόρων του και το χτίσιμο ενός νέου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Πια εργαλεία προσφέρει;
https://fair.coop/building-a-new-economy/

FairCredit: ένα παγκόσμιο, αμοιβαίο πιστωτικό σύστημα ως μέσο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, που υποστηρίζονται από Faircoin
FairSaving: ένας τρόπος αποταμίευσης Faircoin για τα μέλη που δεν είναι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας.
FairMarket: μια εικονική αγορά του FairCoop, που θα επιτρέψει στα μέλη του να χρησιμοποιούν το Faircredit, και ο καθένας να μπορεί να χρησιμοποιεί τα Faircoin.
FairFunding: κεφάλαια Faircoin για δωρεές σε διάφορα εγχειρήματα. Το ταμείο Global South θα χρησιμοποιηθεί για τοπική συλλογική ενδυνάμωση σε διάφορα επίπεδα, ενώ το Κοινό Ταμείο και το Ταμείο Υποδομής Πληροφορικής θα χρηματοδοτεί εγχειρήματα τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν παγκόσμια συντονισμένα δίκτυα.
FairCoin: το FairCoin είναι ένα ψηφιακό κρυπτονόμισμα όπως και το Bitcoin. Είναι απόγονος του Peercoin και διαφέρει σημαντικά από το υπόλοιπα του είδους γιατί δεν επιτρέπει την κερδοφορία εις βάρος τρίτων και διασφαλίζει την ανωνυμία των συναλλαγών μας.

Πώς χρησιμοποιούμε το FairCoin
https://fair-coin.org

Tο http://use.fair-coin.org δημιουργήθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η χρήση του Faircoin σαν ένα εργαλείο πληρωμών. Σε αυτόν τον ιστότοπο θα παρέχεται χρήσιμο υλικό και πληροφορίες για όσους θέλουν να μάθουν πού μπορούν να δοκιμάσουν το Faircoin, ποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη το σύστημα, και πώς/πού μπορούν να ξοδέψουν τα ψηφιακά τους νομίσματα.

FairNetwork

Όλα τα παραπάνω αποτελούν το οικονομικό κομμάτι ενός μεγαλύτερου δικτύου που ονομάζεται FairNetwork. Το δίκτυο αυτό επιχειρεί να πραγματώσει το πολιτικό και ιδεολογικό μανιφέστο της Ολοκληρωμένης Επανάστασης (https://integrarevolucio.net). Με αιχμή το παραπάνω ανατρεπτικό οικονομικό μοντέλο, επιχειρείται η χειραφέτηση μεγάλων κοινωνικών κομματιών μέσω της συνεργασίας, της αλληλέγγυας οικονομίας, της αποκέντρωσης (p2p), της βιώσιμης/οικολογικής ανάπτυξης και των κοινών αγαθών. Αυτά ενισχύονται από το στόχο της ριζοσπαστικής δράσης με τη μορφή της πολιτικής ανυπακοής, της λαϊκής αυτο-οργάνωσης και τη δημιουργία μετώπου για το ξεπέρασμα των καπιταλιστικών και εξουσιαστικών δομών.

Το οικοσύστημα του FairCoop περιέχει διάφορα συμβούλια και επιτροπές (δεν είναι ακόμη σε πλήρη λειτουργία), τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων και θα στελεχώνονται με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες ψηφοφορίας και αξιολόγησης. Προς το παρόν λειτουργεί το προσωρινό Συμβούλιο Οικοσυστήματος και μία Οικονομική Επιτροπή για τα τρέχοντα ζητήματα οργάνωσης και επέκτασης του FairCoop. Πρόσφατα, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας, έγινε η πρώτη παγκόσμια ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση του FairCoop.

Σε τελική ανάλυση, αυτό που μας μένει είναι να σπείρουμε την συνεργατικότητα, το συλλογικό καλό και μια δίκαιη οικονομία που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατό περισσότερα μέρη του πλανήτη.

Επιμέλεια: carpe diem