Παρουσίαση της ομάδας Διεθνών της Άπατρις (Επί του πιεστηρίου #37)

Οι απευθείας ανταποκρίσεις από αγώνες, ταραχές & εξεγέρσεις αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο, ξεκινώντας από τις καπιταλιστικές μητροπόλεις της δύσης ως τα μαχητικά σχήματα στα βουνά της ανατολής. Τα κείμενα συντρόφων από το εξωτερικό που τοποθετούν τα γεγονότα στην πραγματική τους βάση, οι συνεντεύξεις και οι μεταφράσεις αξιόλογων αναλύσεων από και προς την Άπατρις ως παραγωγή αδιαμεσολάβητης ενημέρωσης και  επικοινωνίας αποκτούν τεράστια αξία στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης πληροφορίας.

Η Άπατρις έχει  ήδη δομήσει ένα δίκτυο συνεργασιών -τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε διεθνές επίπεδο- το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια βάση για περαιτέρω βήματα. Πάνω σε αυτή τη βάση στηρίζεται η δημιουργία της «ομάδας διεθνών» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Άπατρις και λειτουργεί σαν ομάδα εργασίας στο εσωτερικό της δομής. Ρόλος της είναι να γίνει ο συνδετικός κρίκος των επαφών με συντρόφους και ομάδες του εξωτερικού καθώς και να εμπλουτίζει το ελληνικό αντιπληροφοριακό γίγνεσθαι με πληροφορίες και αναλύσεις προερχόμενες από κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη. Πέρα από τη μεταφορά του λόγου μέσω της εφημερίδας επιθυμούμε να αναπαράγουμε κείμενα/αναλύσεις/μπροσούρες/συνεντέυξεις και άλλα, τόσο στα ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, αραβικά κ.α.) και στο site apatris.info.

Τέλος, στοίχημα για μας είναι να δημοσιεύουμε παράλληλα με την έκδοση του κάθε νέου φύλλου της Άπατρις ένα αντίστοιχο newsletter με τα πιο βασικά περιεχόμενα του στα αγγλικά, ως σημείο επαφής του αλλόγλωσσου αναγνωστικού κοινού με τα κεντρικού ενδιαφέροντος θέματα του ελληνόγλωσσου.  Όλα τα παραπάνω γεννούν την ανάγκη δημιουργίας ενός οργανωμένου, άμεσου και αποτελεσματικού μεταφραστικού δικτύου για την έγκυρη και έγκαιρη μεταφορά εικόνας και λόγου εντός και εκτός των συνόρων.

Για τον λόγο αυτό χρειάζονται ακόμα περισσότερα χέρια από όσα ήδη έχουμε ώστε να μπορέσουμε να είμαστε όσο αποτελεσματικοί όσο οι καιροί απαιτούν. Καλούμε λοιπόν συντρόφους και συντρόφισσες να στηρίξουν τόσο το ίδιο το εγχείρημα μέσω της συμμετοχής τους στις κατά τόπους συντακτικές ομάδες, όσο και ως εξωτερικοί συνεργάτες σε αυτό. Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν έχουν δεσμευτική και μόνιμη σχέση με την εφημερίδα ή επιμέρους δομή της, όπως η δομή της ομάδας διεθνών, αλλά λειτουργική σε επίπεδο συμμετοχής σε επιμέρους project, είτε αυτό αφορά π.χ. τη μετάφραση ενός κειμένου, είτε τη βοήθεια οργάνωσης μιας συνέντευξης.

Για επικοινώνια: apatris@espiv.net