«Τα Μπισκούνια»

Αυτοοργανωμένη παιδαγωγική κοινότητα

Είμαστε μια αυτοοργανωμένη-αυτοδιαχειριζόμενη παιδαγωγική κοινότητα, αποτελούμενη από γονείς, παιδαγωγούς και παιδιά. Αφορμόμαστε από την επιθυμία μας να ψηλαφίσουμε και να πειραματιστούμε με μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση στην αγωγή των παιδιών.

Η ομάδα μας ξεκίνησε ως παιδικό στέκι με εβδομαδιαίες συναντήσεις γονέων και παιδιών. Στη συνέχεια, η ομάδα εμπλουτίστηκε με την εισαγωγή παιδαγωγών και πλέον έχει το δικό της χώρο, στην Αγριά Βόλου. Οι συναντήσεις παιδαγωγών και παιδιών είναι καθημερινές ενώ οι συνελεύσεις γονιών και παιδαγωγών εβδομαδιαίες.

Στις πρωινές καθημερινές μας συναντήσεις, δεν υιοθετούμε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό σύστημα αλλά επιλέγουμε την ανεξαρτησία και την ευκαμψία στην οργάνωση του σχολικού περιβάλλοντος και της παιδαγωγικής μας στάσης. Συνθέσαμε στοιχεία από τη νέα, τη ριζοσπαστική και τη σύγχρονη παιδαγωγική και ορίσαμε το περιεχόμενο του παιδαγωγικού μας πλαισίου.

Οι παιδαγωγικές μας αρχές

Σεβόμαστε τα παιδιά και το δικαίωμά τους να αποκτήσουν προσωπικές εμπειρίες. Προωθούμε την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτονομία του παιδιού, πιστεύοντας πως μέσα από την ατομική ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών, την ελεύθερη επιλογή των δραστηριοτήτων τους και την αυτοδύναμη διαχείριση των σχέσεών τους, τα παιδία αποκτούν πραγματική επαφή με τον εαυτό τους και πιστεύουν στις ικανότητες τους.

Έχουμε διαμορφώσει ένα επιστημονικά οργανωμένο περιβάλλον που δίνει στο κάθε άτομο την απαραίτητη ελευθερία για να εκφραστεί, να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα του και να γνωρίσει τις δυνάμεις του. Το παιδί εκφράζει τα συναισθήματά του και ζει ως ισότιμο μέλος της κοινότητας χωρίς την επιβολή μιας «ενήλικης» ηθικής. Από την ομάδα μας απουσιάζουν η ανταμοιβή και η τιμωρία. Δεν απουσιάζουν, όμως, τα όρια. Η ύπαρξη τους προσφέρει ασφάλεια στα παιδιά και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας και τη συμβίωση μεταξύ των διαφορετικών ατόμων.

Η μάθηση για εμάς είναι μια διαδικασία βιωματική που ξεκινά από την ενεργό συμμετοχή του ατόμου και συντελείται μέσω της εμπειρίας και της δοκιμής. Το ίδιο το άτομο αποφασίζει τι θέλει να μάθει, πότε και πώς. Σεβόμαστε το χρονορυθμό του κάθε παιδιού και φροντίζουμε το περιβάλλον να είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει πλούσια ερεθίσματα για συλλογικές και για ατομικές δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των παιδιών.

Δημιουργούμε το πλαίσιο για να μην εκκολαφτεί καμίας μορφής δογματισμός. Δεν καλλιεργούμε στα παιδιά εθνικά και θρησκευτικά φρονήματα αλλά φροντίζουμε η σχολική πραγματικότητα να ενισχύει την αποδοχή της διαφορετικότητας (φυλή, φύλο, αναπηρία, κ.α.), την ελεύθερη έκφραση των απόψεων των παιδιών και την κριτική επαφή με την πραγματικότητα. Επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να ανακαλύψουν το σώμα τους, τις ανάγκες τους και τον ερωτισμό τους και όλα αυτά δεν τα ποινικοποιούμε.

Η πρωινή κοινότητα λειτουργεί με μεικτές ηλικίες (παιδιά από 3 ετών και άνω) και έτσι τα πιο μικρά παιδιά έχουν την ευκαιρία να παρατηρούν την εργασία των μεγαλύτερων και τα πιο μεγάλα παιδιά έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν βοήθεια στα μικρότερα και να συνεκπαιδευτούν.

Ο ρόλος των παιδαγωγών- συνοδών είναι υποστηρικτικός με σκοπό να οδηγήσει βαθμιαία στην κατάκτηση της ανεξαρτησίας και όχι με σκοπό να επιβάλει ή να υπηρετεί το παιδί. «Βοήθησε το παιδί να ενεργεί από μόνο του και βρες τα ιδανικά όρια της βοήθειας αυτής πέρα από τα οποία ο ενήλικας γίνεται πλέον εμπόδιο» (Μαρία Μοντεσσόρι).

Λειτουργία ενήλικης ομάδας

Η συνέλευση γονιών-παιδαγωγών παίρνει αποφάσεις και (αυτό)διαχειρίζεται τα θέματα της κοινότητας. Οι αποφάσεις δε λαμβάνονται με πλειοψηφία αλλά συνδιαμορφώνονται με βάση τις επιθυμίες και τις ανάγκες όλων των μελών της κοινότητας. Η κοινότητα δεν λειτουργεί με ανάθεση, αλλά η προσωπική εμπλοκή κάθε ατόμου που συμμετέχει είναι απαραίτητη. Το εγχείρημα βασίζεται στην προσωπική συμμετοχή και προσανατολίζεται στην αμοιβαία βοήθεια και στην αλληλεγγύη. Για να εξασφαλίσουμε την αυτονομία μας από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς λειτουργούμε βασιζόμενοι-ες στις συνδρομές των μελών της κοινότητας και στις δράσεις οικονομικής ενίσχυσης που πραγματοποιούμε.

Στις παρούσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες προτάσσουμε την ύπαρξη αυτοοργανωμένων παιδαγωγικών κοινοτήτων που σέβονται τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και λειτουργούν με τις αρχές της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της εμπιστοσύνης, του μοιράσματος.

στοιχεία επικοινωνίας:
biskounia.blogspot.gr
ta.biskounia@outlook.com